IZMJENE KOJE STUPAJU NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2017.

IZMJENE KOJE STUPAJU NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2017.


ZAKON O POREZNU NA DOBIT


1. Snižavanje stope poreza na dobit

     - s 20% na 18%

     - s 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od tri milijuna kuna  (navedeni mali porezni obveznici imaju mogućnost utvrđivanja poreza na dobit prema novčanom načelu)


2. Izračun predujma porezna na dobit

    - prilikom izračuna predujma porezna na dobit za 2017. godinu temeljem prijave poreza na dobit u 2016. godini, primjenjuje se nove snižene stope poreza na dobit


3. Smanjenje porezno priznatog iznosa troškova sredstva za osobni prijevoz sa 70% na 50%


4. Ukidanje olakšica za reinvestiranu dobit


5. Kao jednokrata mjera za kreditne institucije tijekom 2017. godine, priznaju se otpisi teško naplativih i nenaplativih potraživanja koja su utvrđena na dan 31.12.2015.


6. Promjene kod poreznih olakšica i i osobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima

        - Područje grada Vukovara ostaje na snazi izuzeće od plaćanja poreza na dobit

        -Skupina 1. , ukida se izuzeće te se uvodi umanjena stopa (50% od propisane stope za obračun poreza na dobit

Acco Centar d.o.o.
Milovana Kovačevića 9, 10000 Zagreb
Mob: 091 786 9624
OIB: 39098715141
Bože Peričića 30, 22 000 Šibenik

Copyright 2016. Acco Centar d.o.o